مرصوص

اطلاعات درباره مرصوص نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

فروش
از پیش‌فاکتور تا فاکتور
صدورفاکتور
فاکتورها و پرداخت‌ها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ‌ها و بستن فرصت‌ها
وب‌سایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبار
موجودی انبار و فعالیت‌های برنامه‌ریزی خود را مدیریت کنید
حسابداری
مدیریت حسابداری مالی و تحلیلی
خرید
سفارش‌های خرید، مناقصه ها و توافقنامه‌ها
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
تولید
سفارش‌های تولید و لیست مواد
استودیو
ایجاد و سفارشی‌سازی برنامه‌های اودوو
کیفیت
کنترل کیفیت محصولات خود
آموزش الکترونیک
یک پلتفرم آموزش الکترونیکی اداره و انتشار دهید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال‌های خصوصی
مخاطبان
آدرس‌های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
تقویم
زمان‌بندی جلسات کارکنان
تعمیرات
تعمیر محصولات آسیب دیده
بارکد
از اسکنر بارکد برای پردازش عملیات تدارکات استفاده کنید
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes

جدول حساب‌ها و بسته‌های بومی‌سازی نصب شده

Iran - Lead Generation
Iran Localization of Generate Leads/Opportunities based on country, industries, size, etc.
Iran - Customer Portal
Iran Localization of Portal
جدول حساب‌های چندزبانه
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Manufacturing
Iran Localization of Odoo Manufacturing
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - eLearning
Iran Localization of eLearning
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Sale
Iran - Web Studio
Iran Localization of Web Studio
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Master Production Schedule
Iran Localization of Master Production Schedule
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Mail
Iran Localization of Odoo Mail
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Spreadsheet
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Spreadsheet Accounting Formulas
Iran Localization of Spreadsheet Accounting formulas
Iran - Spreadsheet dashboard
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Analytic Accounting
Iran Localization of Analytic Accounting
Iran - Barcode in Mobile
Iran Localization of Barcode scan in Mobile
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - CRM Gamification
Iran Localization of CRM Gamification
Iran - OdooBot
Iran Localization of Add OdooBot in discussions
Iran - Accounting - MRP
Iran Localization of Analytic accounting in Manufacturing
Iran - Accounting - MRP
Iran Localization of Analytic accounting in Manufacturing
Iran - mrp_subcontracting
Iran Localization of Subcontract Productions
Iran - Purchase and Subcontracting Management
Iran Localization of Purchase and Subcontracting Management
Iran - MRP II
Iran Localization of Work Orders, Planning, Stock Reports.
Iran - Payment Engine
Iran Localization of The payment engine used by payment provider modules.
Iran - Product Matrix
Iran Localization of Technical module: Matrix Implementation
Iran - Purchase enterprise
Iran Localization of Advanced Features for Purchase Management
Iran - Full Traceability Report Demo Data
Iran Localization of Full Traceability Report Demo Data
Iran - Purchase Agreements
Iran Localization of Purchase Agreements
Iran - Purchase Requisition Stock
Iran Localization of Purchase Requisition Stock
Iran - Purchase Stock
Iran Localization of Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills for Stock
Iran - Quality
Iran Localization of Quality
Iran - Quality
Iran Localization of Control the quality of your products
Iran - MRP features for Quality Control
Iran Localization of Quality Management with MRP
Iran - Repairs
Iran Localization of Repair damaged products
Iran - Sales
Iran Localization of From quotations to invoices
Iran - Sale Product Configurator
Iran Localization of Configure your products
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran Localization of Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - SMS gateway
Iran Localization of SMS Text Messaging
Iran - Snail Mail Follow-Up
Iran Localization of Extension to send follow-up documents by post
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - Inventory
Iran Localization of Manage your stock and logistics activities
Iran - Barcode
Iran Localization of Use barcode scanners to process logistics operations
Iran - UTM Trackers
Iran Localization of UTM Trackers
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Forum
Iran Localization of Manage a forum with FAQ and Q&A
Iran - Website Partner
Iran Localization of Partner module for website
Iran - Website profile
Iran Localization of Website profile
Iran - Product Comparison
Iran Localization of Allow shoppers to compare products based on their attributes
Iran - Website Sale Product Configurator
Iran Localization of Bridge module for website_sale / sale_product_configurator
Iran - Product Availability
Iran Localization of Manage product inventory & availability
Iran - Forum on Courses
Iran Localization of Allows to link forum on a course
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoices & Payments