ترموستات پکیج گرمایشی مرصوص

پکیج های دیواری امروزه یکی از انتخاب های سازندگان و مصرف کنندگان واحد های آپارتمانی میباشد که مزایای زیادی همچون صرفه جویی اقتصادی، بهره وری انرژی و تفکیک واحد های آپارتمانی از یکدیگر را دارد. سیستم های پکیج دیواری گرمایشی میتوانند با انواع واسط های گرما همچون رادیاتور، زنت، داکت اسپلیت و فن کوئل ترکیب شوند. ترموستات های پکیج دیواری مرصوص دمای محیط را کنترل کرده و با استفاده از آن آبگرم خروجی پکیج در سیستم گرمایشی را کنترل میکند.


بهترین خدمات برای همیشه

معرفی و تبلیغ درست، ارائه محتوایی که تخصص را نشان دهد، ارائه خدمات عالی به مشتری و البته برخورد خوش، تجربه مشتری بی‌نقصی ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که در نهایت به سوددهی بیشتر کسب و کار منجر می‌شود.

ارتباط با ما
بهترین خدمات برای همیشه

معرفی و تبلیغ درست، ارائه محتوایی که تخصص را نشان دهد، ارائه خدمات عالی به مشتری و البته برخورد خوش، تجربه مشتری بی‌نقصی ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که در نهایت به سوددهی بیشتر کسب و کار منجر می‌شود.

ارتباط با ما
اپلیکشن خانه هوشمند مرصوص
خرید براساس دسته‌بندی

این شرایط خدمات ("شرایط", "قرارداد") توافقی بین این وب‌سایت ("اپراتور وب‌سایت", "ما") و شما ("کاربر", "شما") می‌باشد. این قرارداد، شرایط کلی استفاده شما از این وب‌سایت، محصولات و یا خدمات آن (به طور کلی، "وب‌سایت" و یا "خدمات") را در اختیار می‌گذارد.

اگرچه این وب‌سایت می‌تواند به سایر وب‌سایت‌ها لینک شود، ما مستقیم و یا غیرمستقیم با هیچ یک از این وب‌سایت‌های لینک شده وابستگی نداریم و هیچ یک از آن‌ها را تایید و یا حمایت مالی نمی‌کنیم، مگر اینکه در اینجا، اشاره شده باشد.

شما باید با دقت، اظهارات قانونی و سایر شرایط استفاده از وب‌سایت‌هایی را که از طریق لینک این وب‌سایت دسترسی می‌یابید، بررسی کنید. مسئولیت لینک به سایر صفحات خارج از سایت و یا وب‌سایت های دیگر، به عهده شماست.

وب‌سایت ممکن است از کوکی‌ها برای شخصی سازی و تسهیل پیمایش کاربر در این سایت استفاده کند. کاربر می‌تواند مرورگر خود را برای آگاه سازی و رد نصب کوکی‌های ارسال شده توسط ما، پیکربندی کند.