ترموستات کولر آبی مرصوص

کولر آبی یکی از سیستم های خنک کننده تبخیری رایج در مناطق کویری با آب و هوای خشک میباشد. عملکرد اصلی دستگاه رطوبت زنی به هوا و انتقال آن به فضای داخلی میباشد که خنکی مطلوبی را ایجاد میکند ولی در مقایسه با سیستم های گازی، در مناطق گرمسیری و. دارای آب و هوای مرطوب عملکرد آن دیگر تاثیری نخواهد داشت. کولر های آبی معمولا از یک کلید قطع و وصلی برای دور فن و پمپ آب بهره میبرند که قابلیت تنظیم دما را نداشته و کنترل آن را علی الخصوص هنگام خواب با مشکلاتی همراه میکند. انواع ترموستات و کلید تایمر دار کولر آبی مرصوص این مشکل را حل کرده و کاربری هوشمندی به دستگاه کولر آبی شما میدهند


بهترین خدمات برای همیشه

معرفی و تبلیغ درست، ارائه محتوایی که تخصص را نشان دهد، ارائه خدمات عالی به مشتری و البته برخورد خوش، تجربه مشتری بی‌نقصی ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که در نهایت به سوددهی بیشتر کسب و کار منجر می‌شود.

ارتباط با ما
بهترین خدمات برای همیشه

معرفی و تبلیغ درست، ارائه محتوایی که تخصص را نشان دهد، ارائه خدمات عالی به مشتری و البته برخورد خوش، تجربه مشتری بی‌نقصی ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که در نهایت به سوددهی بیشتر کسب و کار منجر می‌شود.

ارتباط با ما
بهترین خدمات برای همیشه

معرفی و تبلیغ درست، ارائه محتوایی که تخصص را نشان دهد، ارائه خدمات عالی به مشتری و البته برخورد خوش، تجربه مشتری بی‌نقصی ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که در نهایت به سوددهی بیشتر کسب و کار منجر می‌شود.

ارتباط با ما
خرید براساس دسته‌بندی

این شرایط خدمات ("شرایط", "قرارداد") توافقی بین این وب‌سایت ("اپراتور وب‌سایت", "ما") و شما ("کاربر", "شما") می‌باشد. این قرارداد، شرایط کلی استفاده شما از این وب‌سایت، محصولات و یا خدمات آن (به طور کلی، "وب‌سایت" و یا "خدمات") را در اختیار می‌گذارد.

اگرچه این وب‌سایت می‌تواند به سایر وب‌سایت‌ها لینک شود، ما مستقیم و یا غیرمستقیم با هیچ یک از این وب‌سایت‌های لینک شده وابستگی نداریم و هیچ یک از آن‌ها را تایید و یا حمایت مالی نمی‌کنیم، مگر اینکه در اینجا، اشاره شده باشد.

شما باید با دقت، اظهارات قانونی و سایر شرایط استفاده از وب‌سایت‌هایی را که از طریق لینک این وب‌سایت دسترسی می‌یابید، بررسی کنید. مسئولیت لینک به سایر صفحات خارج از سایت و یا وب‌سایت های دیگر، به عهده شماست.

وب‌سایت ممکن است از کوکی‌ها برای شخصی سازی و تسهیل پیمایش کاربر در این سایت استفاده کند. کاربر می‌تواند مرورگر خود را برای آگاه سازی و رد نصب کوکی‌های ارسال شده توسط ما، پیکربندی کند.